Drzewo problemu

Kiedy opisujemy systemy, możemy posłużyć się analogią drzewa. Na powierzchni widzimy rezultaty: te pożądane to owoce z zielonymi liśćmi, a te bardziej problematyczne rezultaty to chore liście, mało owoców lub ich brak.

Możemy spróbować podlewać drzewo, upewnić się, że ma wystarczająco dużo światła, a nawet zaszczepić nowe, zdrowe gałęzie, ale to nie rozwiąże głębszego problemu. Często musimy zajrzeć pod ziemię, a nawet rozejrzeć się wokół drzewa, aby zrozumieć jego większy ekosystem. Być może drzewo rośnie w niewłaściwej glebie lub jego struktura korzeniowa jest zniszczona przez owady?

Dopiero gdy kopiemy głębiej lub patrzymy dalej widzimy, jakie systemy wpływają na nasze drzewo. Nadszedł czas, żeby spojrzeć głębiej i zobaczyć, które z systemów mają największy wpływ na Twój problem. Każdy z nich będzie miał inny wkład, ale nawet wtedy zauważysz, jak bardzo systemy są ze sobą powiązane, a jedna sprawa często zależy od innych kwestii.

 

Przykładowe systemy

Istnieje wiele systemów, ale które z nich w znaczący sposób wpływają na Twój problem?

W tym miejscu przydaje się burza mózgów. Możesz skorzystać z kilku punktów wyjścia do refleksji:

Gospodarka

 • Lokalna i międzynarodowa
 • Legalna (samochody) i nielegalna (narkotyki)
 • Formalna (rynek pracy) i nieformalna (rynek małżeństw)
 • Istotne elementy mogą obejmować: pracowników, firmy, związki zawodowe, zachęty ekonomiczne itp.

Prawo

 • Lokalne i międzynarodowe
 • Obszary tematyczne (prawo karne, prawo o ruchu drogowym, prawo humanitarne)
 • Orzecznictwo, prawo ustawowe, prawo silniejszego, prawo tradycji
 • Prawodawstwo, egzekwowanie prawa, interpretacja prawa
 • Istotne elementy mogą obejmować: ustawy, policję, polityków, sędziów, akademików, postępowania sądowe i orzeczenia, argumenty prawne, sposoby stosowania prawa itp.

Społeczeństwo

 • Rodziny
 • Kręgi przyjaciół
 • Sąsiedztwo
 • Kluby, towarzystwa, stowarzyszenia itp.

Tu tylko przykłady, jest jeszcze wiele innych systemów. Możemy wymienić tylko kilka z nich:

 • Edukacja
 • Transport
 • Przestępczość
 • Kultura
 • Sprawiedliwość
 • Opieka zdrowotna
 • Sport
 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
 • Sztuka
 • Rehabilitacja
 • Finanse