Nasza misja

Ashoka identyfikuje i wspiera wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczynie społecznych_ne na świecie, uczy się na podstawie ich innowacji i mobilizuje globalną społeczność, która wykorzystuje te nowe struktury, aby budować świat, w którym każdy może być twórcą lub twórczynią zmian na lepsze.

Przeczytaj o teorii zmiany Ashoki, przygotowanej w tym historycznym momencie, w którym występują nowe nierówności i pilnej niż kiedykolwiek potrzeba nowej struktury.

 

Obszary działalności Ashoki

W świecie bardzo dynamicznych, zmian Ashoka koncentruje się na trzech obszarach wspierając osoby w zrozumieniu i współtworzeniu zmian na rzecz wspólnego dobra: przedsiębiorczości społecznej, empatii i młodzieży tworzącej zmiany oraz na współpracy na rzecz zmian.

 

Przygotowanie każdej osoby do bycia twórcą zmian na lepsze

Inspirujemy i dbamy, by społeczeństwa dawały przyzwolenie na wprowadzanie zmian, tak żeby każdy obywatel i każda obywatelka byli podmiotowi i sprawczy, a także mieli narzędzie niezbędne do wprowadzania zmian na rzecz wspólnego dobra. 

Dlatego stworzyliśmy Zmieniamy.org - kopalnię wiedzy i narzędzi, które pomagają zacząć lub rozwinąć działanie w kierunku zmian systemowych. 

 

Metodologia

Podejście, które proponujemy, jest oparte na najlepszych, sprawdzonych narzędziach używanych przez setki Członków i Członkiń Ashoki. Każdy i każda z nich rozwijała swoje działania dzięki pogłębionej analizie problemu, uważnym i popartym danymi wyborze działania oraz na budowaniu wspólnoty i skali, która wykracza poza możliwości jednostki. Tak dzieją się wielkie zmiany, które zmieniają świat na lepsze. 

Wierząc, że każdy i każda z nas może być światozmieniaczem i światozmieniaczką, chcemy by metody pracy z systemami były dostępne dla każdego.