Nie taka samotna Polska

Jak Ashoka Fellows z Polski budują demokrację na co dzień?

Badając Ashoka Fellows z całego świata wyodrębniliśmy 11 strategii  włączania osób  obywatelskich do  działania na  rzecz wspólnego  dobra. Odzwierciedla je także działalność 5 innowatorów i innowatorek społecznych z Polski, którzy_re dołączyli_ły do grona Ashoka Fellows w 2022 roku. 

W tym artykule przyglądamy się, jak Agata Teutsch, Dominika Szaciłło, Paula Bruszewska, Ewa Furgał i Jacek Siadkowski budują świat, w którym każda osoba może tworzyć zmiany i działać na rzecz siebie i innych. Sprawdzamy, jak w praktyce wykorzystują strategie oparte na inspirowaniu, współpracy i zmianie systemowej, maksymalizując wpływ społeczny swoich działań.