Oczyszczalnia jest prowadzonym według nowatorskiej metody procesem refleksji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed Polską. Inicjatywę realizuje Laboratorium „Więzi”.

W 2020 roku Oczyszczalnia zaproponowała odbiorcom i odbiorczyniom szereg publikacji, zaś w podsumowaniu - szereg małych i dużych kroków, które może podjąć każda osoba.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Nikt też nie ma monopolu na prawdę. Dlatego w naszych działaniach – osobistych, interpersonalnych, zawodowych, społecznych, religijnych, politycznych – stale trzeba brać pod uwagę innych.
W ten sposób pokażemy, że nie jesteśmy bezradni wobec narastającej polaryzacji.
Każda i każdy z nas indywidualnie – a tym bardziej wspólnie z innymi – może przecież przyczyniać się do budowy świata pojednanej różnorodności. Takiego świata, w którym – różniąc się między sobą – chce się i można żyć wspólnie.
 
 
 

1. Różnice można oswoić

2. Słuchanie przed polemiką

3. Miejsce pracy miejscem spotkania

4. Miastopoglądy współpracy

5. Zasada mnożnika

6. Szanuj bliźniego religijnego

7. Prawda jest polifoniczna

8. Bliżej siebie

9. Polityka dla republiki