Przyjrzyj się różnicom

1. Działania bezpośrednie

Będzie to odpowiadanie na potrzeby konkretnych osób lub społeczności. To znaczy, że dostrzegamy potrzebę i staramy się ją zaspokoić, np. głodnym dajemy jedzenie, wycięte drzewa zastępujemy świeżo zasadzonymi. Wszystkie te działania są przykładami działań bezpośrednich.

 

 

 

2. Skalowanie

To właśnie tu pomnażamy i regulujemy nasze bezpośrednie akcje ponad to, co możemy zrobić sami_e, sięgamy wyżej i dalej. Formułujemy zespoły, instytucje, organizacje pozarządowe, które mogą objąć swoimi działaniami większą liczbę ludzi. Dzięki temu możemy dotrzeć z żywnością i wodą do większej liczby potrzebujących czy założyć schroniska, aby wspierać ofiary przemocy domowej i zapewnić im dom. Często oznacza to możliwość wyjścia poza swoją społeczność i dotarcia do szerszego grona osób, nawet poza granice kraju.

 

3. Zmiana systemowa

Polega ona na zwalczaniu pierwotnej przyczyny problemu społecznego poprzez zmianę sposobu funkcjonowania systemu społecznego. Może to być cokolwiek, począwszy od zmiany polityki w przemyśle drzewnym, poprzez nową praktykę w systemie edukacji, aż po zwiększenie liczby osób walczących z przestępczością zorganizowaną. To nie jest przysłowiowe dawanie komuś ryby ani nawet uczenie kogoś jak łowić, ale rewolucjonizowanie przemysłu rybnego. Poprzez konkretne, ukierunkowane modyfikacje efekty fali uderzeniowej zmiany systemowej mogą sięgać znacznie dalej niż mogłoby to kiedykolwiek nastąpić w przypadku bezpośredniego podejścia omówionego w punkcie pierwszym.

 

4. Zmiana świadomości

To zmiana paradygmatów dotyczących całych systemów. Jest to tworzenie nowej normy, w której domyślne oczekiwania ludzi ulegają zmianie na lepsze. Przykładem mogą być skutki, jakie ruch praw obywatelskich w USA wywarł na świat w kwestii równości rasowej i płciowej, a także potrzeba przedsiębiorczości społecznej.

 

Zastanów się nad swoimi działaniami

1. 

Czy osiągasz zamierzoną zmianę społeczną z właściwą populacją docelową? Czy mierzysz...
a. ...rezultaty (głębokość)?
np. procentowy wzrost dochodów
np. spadek śmiertelności niemowląt
b. ...zasięg (szerokość)?
np. liczbę osób, które skorzystają z tych rezultatów, oraz jak ta liczba jest reprezentatywna w stosunku do populacji docelowej

 

2. 

Należy zadać sobie te same pytania, co w przypadku działań bezpośrednich, ale także:
Ile miast lub regionów obejmujesz swoim zasięgiem?
Jaka jest stopa wzrostu, niekoniecznie wielkość organizacji?
Jaka jest liczba organizacji, które powielają Twoją pracę np. poprzez franczyzę, licencje, partnerstwo, szkolenia, doradztwo?

 

 

3. 

Czy zmieniasz elementy systemu?
Czy system ma inne, dostępne zasoby?
Czy w systemie uczestniczy inne osoby?
Czy zmienił się charakter ważnych relacji, np. z hierarchicznych na partycypacyjne?
Czy obowiązują nowe zasady, np. zmiany w polityce poprzez tworzenie prawa, składanie zeznań, organizowanie akcji obywatelskich lub ustanawianie nowych standardów?

 

 

4. 

Czy nowe normy są tworzone w różnych grupach społeczeństwa, np. w wielu rodzajach instytucji?

Jest to bardzo trudne do zmierzenia, ale może być mierzone przez zmiany w postawach i intencjach przed i po interwencji.

 

Przejdź dalej do:

Definiowanie problemu - wybór systemów