Wszystkie filmy znajdziesz tutaj

Filmy powstały w ramach Programu Hello Entrepreneurship, który jest realizowany przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy. 

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, żeby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski. Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie przedsiębiorstw społecznych. Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w wielu krajach Unii Europejskiej.