pasek
pytanie trzecie

Które działania należy kontynuować, które porzucić, a które rozwijać? Jak podejmować decyzje, aby konsekwentnie trzymać się zdefiniowanej wizji? Co poza Twoim zasadniczym obszarem działalności trzeba rozwijać?

Wszystkie te pytania pomogą Ci zachować koncentrację i komunikować swoją wizję – zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

 

pasek
pytanie drugie

Organizacja Réalise 

PRZYKŁAD 1

W czym jesteście najlepsi?

W byciu (re)generatorem umiejętności dla pozornie niewykwalifikowanych osób poszukujących pracy.

Jakie działania trzeba rozwijać? Dlaczego to właśnie wy macie się tym zajmować?

Napędzamy proces radykalnych zmian. Chcemy zrewolucjonizować system rekrutacji wśród przedsiębiorstw dyskryminujących osoby bezrobotne. Dyskryminacja pojawia się często w firmach zagranicznych lub w wyniku nieumiejętnego zarządzania procesem zatrudniania.

PRZYKŁAD 2

W czym jesteście najlepsi?

W naszym zasadniczym obszarze działalności jesteśmy najlepsi w rozwijaniu potencjału i umiejętności osób nieposiadających wykształcenia. Osoby te często są odrzucane w procesie rekrutacji ze względu na niespełnianie przyjętych w danej firmie standardów.

Jakie działania trzeba rozwijać? Dlaczego to właśnie wy macie się tym zajmować?

Od 30 lat skupiamy się na rozwijaniu potencjału osób poszukujących pracy, aby mogły zostać zatrudnione na wybranych stanowiskach. Zważywszy na nasze doświadczenie i wyniki (Réalise szkoli około 260 osób rocznie, a około 40% z nich znajduje pracę w trakcie szkolenia lub w kolejnych miesiącach), chcemy teraz zająć się także metodami rekrutacji. Jesteśmy szczególnie predysponowani do pomocy firmom w znajdowaniu potrzebnych kandydatów, a w konsekwencji do osiągania celów gospodarczych poprzez wybieranie pracowników nie na podstawie ich wykształcenia, tylko zdolności. Chcemy udowodnić, że do podjęcia pracy potrzebne są przede wszystkim umiejętności, a nie tylko dyplomy. 

 

Odpowiedź:

Przykład 2 - Czasem trzeba dowieść, że działanie, które chcesz rozwinąć jest zgodne z Twoim głównym profilem działalności i przedstawić, jak zostanie zrealizowane, podkreślając przy tym konkretne dane.

 

pasek
Kilka przydatnych narzędzi

Nie zawsze łatwo jest zdecydować, które możliwości wykorzystać, które działania podjąć, a które projekty porzucić. Może ci w tym pomóc odpowiedzenie sobie na pytania zawarte w stworzonej przez Jima Collinsa koncepcji jeża:

Koncepcja Jeża wg Jima Collinsa – jak możemy stworzyć wspaniałą, trwałą firmę?

Koncepcja Jeża

Pasja: co naprawdę was pasjonuje?

 • Organizacje, które z powodzeniem się rozwijają, to te dążące do realizacji własnych pasji.

Wybitność: w czym możecie być najlepsi?

 • Nie chodzi tylko o określenie zasadniczego profilu działalności, ale o odnalezienie wyróżniającej was, teraz lub w przyszłości, cechy.

Model ekonomiczny: co jest źródłem waszych dochodów?

 • Jak możemy stworzyć wspaniałą, trwałą firmę?

Uwzględniaj wpływ wykraczający poza Twoją organizację

 • Jaki wpływ na większą skalę chcesz wywierać? Jak Twoja organizacja i działania zmienią system? Weź pod uwagę te elementy, mogą Ci pomóc w podjęciu niektórych decyzji dotyczących strategii rozwoju.
Kilka przydatnych narzędzi
Przedsiębiorcy społeczni nie zadowalają się łowieniem ryb czy nauką połowu. Zatrzymują się dopiero, kiedy zrewolucjonizują całe rybołówstwo – Bill Drayton

 

W świetle tej ilustracji, co możesz zrobić, żeby Twoje wypróbowane rozwiązanie mogło być naśladowane przez inne podmioty?

Jaki jest bezpośredni wpływ związany z Twoją organizacją, wynikający z rozwoju wewnętrznego, poszerzenia modelu o kolejnych docelowych beneficjentów i beneficjentki itd.?

Jak Twój wpływ wykracza poza sferę Twojej organizacji (Twój pośredni wpływ) i pozwala Ci inspirować innych, stawać się wzorem do naśladowania w Twoim sektorze, opracowywać regulacje itd.?

 

pasek
kilka przykładów dla ilustracji

Grupa Społecznościowa SIEL BLEU

Jaki jest Wasz główny obszar działalności?

 • Adaptowana Aktywność Fizyczna ze szczególnym naciskiem na powszechną dostępność finansową proponowanych rozwiązań.

W czym jesteście najlepsi?

 • Działalność Siel Bleu opiera się na współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy tworzeniu swoich projektów dotyczących zdrowia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu może opracowywać programy ściśle dopasowane do różnych grup docelowych. Na przykład we współpracy z Instytutem Curie opracowaliśmy program Activ, mający na celu ograniczenie nawrotów raka piersi.

Co naprawdę Was pasjonuje?

 • Przywracanie uśmiechu i kondycji osobom z niepełnosprawnościami dzięki Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Co jest źródłem Waszych dochodów?

 • Sprzedaż usług bezpośrednim beneficjentom i beneficjentkom oraz zaangażowanie podmiotów, w których pośrednim interesie leży skuteczna realizacja naszych celów. Grupa ta obejmuje zarówno jednostki, jak i korporacje (fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, ARS, CARSAT, gminy, samorządy, inne stowarzyszenia…). Trzecim z głównych źródeł naszych dochodów są partnerstwa z dużymi korporacjami (firmy, stowarzyszenia, fundacje).

Strategia rozwojowa na 2015 rok

Siel Bleu założyła Instytut Siel Bleu nie tylko dla zapewnienia uznania aktywności fizycznej jako pełnoprawnej usługi terapeutycznej, ale także w celu prowadzenia badań, odkrywania innowacji i ich rozpowszechniania. Jest to laboratorium opracowujące usługi terapeutyczne bez zastosowania leków. Dzięki Instytutowi możliwe będzie:

 • stworzenie książki Siel Bleu, która będzie poradnikiem dla każdego pracownika i pracownicy ochrony zdrowia, dotyczącym zaleceń związanych z aktywnością fizyczną. Zawarte w niej kluczowe koncepcje zostaną włączone do programów uniwersyteckich.
 • stworzenie inkubatora badań i rozwoju pomysłów pracowników i pracownic - będą one testowane przez rok i zostaną wprowadzone, jeśli ich model ekonomiczny się sprawdzi, a wpływ zostanie udowodniony,
 • rozbudowanie strony internetowej Siel Bleu o dodatkową platformę, która dzięki przestrzeni open-source umożliwi rodzinom i jednostkom korzystanie z wiedzy i doświadczenia Siel Bleu, a także zaoferuje płatny dostęp do lekarzy i lekarek oraz farmaceutów i farmaceutek.

Siel Bleu rozwija także działalność za granicą, tworząc franczyzy społeczne m.in. w Belgii, Irlandii i Hiszpanii.

 

Organizacja 1 Roof 2 Ages

Jaki jest Wasz główny obszar działalności?

 • Promowanie mieszkalnictwa międzypokoleniowego dla osób starszych, studentów i studentek w Belgii jako wymian przynoszących wzajemne korzyści.

W czym jesteście najlepsi?

 • Stowarzyszenie 1 Roof 2 Ages ma niezrównane doświadczenie w obszarze mieszkalnictwa międzypokoleniowego, zdobyte dzięki ciężkiej pracy wykonywanej przez cały zespół na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Pozwoliło to stowarzyszeniu zyskać szersze spojrzenie na działania i problemy tego sektora, a także zrozumieć punkty widzenia wszystkich zaangażowanych stron.
 • To przedsięwzięcie społeczne oferuje swoim beneficjentom i beneficjentkom unikalną wartość, którą jest niezwykłej jakości model współmieszkania. Metoda łączenia w dwójki na podstawie dopasowania opiera się o wywiady jakościowe, do których przeprowadzenia niezbędne są unikatowe doświadczenie i wiedza stowarzyszenia. Promowane jest dopasowanie dwójek, które jest ważniejsze niż ilość stworzonych par.

Co naprawdę Was pasjonuje?

Źródłem energii zespołu do codziennego prowadzenia projektu są trzy czynniki:

 • pomaganie osobom starszym w wyjściu z izolacji i zapewnienie im korzyści, jaką są niższe koszty utrzymania,
 • umożliwienie studentom i studentkom znalezienia mieszkania w niższej cenie niż rynkowa, co pozwala im kontyuować studia,
 • promowanie bogactwa wymiany międzypokoleniowej i bycia świadkami tworzenia się autentycznych relacji.

Co jest źródłem Waszych dochodów?

 • Dochody pochodzą obecnie z kilku źródeł (25% od członków i członkiń, 20% od partnerów i partnerek, 55% z różnych dotacji).
 • Z myślą o ciągłości funkcjonowania stowarzyszenia, kierownictwo zespołu wprowadziło planową strategię zmniejszenia udziału dotacji w ogólnym budżecie. Będzie to możliwe przy zdobywaniu większej ilości beneficjentów i beneficjentek projektu, już przy zwiększeniu liczby współzamieszkujących duetów o 30% w skali roku.

 

Organizacja Aurolab i Sound World Solutions

Jaki jest Wasz główny obszar działalności?

 • David Green w 1992 r. stworzył Aurolab, a w 2007 r. współstworzył Sound World Solutions. Jego działalność była odpowiedzią na potrzebę dostarczania wysokiej jakości, przystępnej cenowo technologii medycznej i opieki zdrowotnej dla osób ubogich, a w szczególności ludzi cierpiących na choroby ograniczające widzenie i słyszenie.

W czym jesteście najlepsi?

 • Posiadamy unikalne kompetencje do wykonywania zabiegów usunięcia zaćmy. Poza tym zajmujemy się produkcją i dystrybucją unikatowych, oszczędnych i kosmetycznie bezpiecznych aparatów słuchowych w krajach rozwijających się. Użytkownicy naszych aparatów mogą je serwisować lokalnie, co również jest ich ogromną zaletą.

Co naprawdę Was pasjonuje?

 • Dostarczanie dostępnych dla wszystkich usług opieki zdrowotnej w przystępnych cenach, a w szczególności przywracanie wzroku i słuchu wszystkim, którzy tego potrzebują, szczególnie w biedniejszych częściach świata.

Co jest źródłem Waszych dochodów?

 • Aurolab, założony w Indiach jako zakład wytwórczy o charakterze niezarobkowym, jest obecnie jednym z największych światowych producentów soczewek wewnątrzgałkowych (IOL, są chirurgiczne wszczepiane do oka, zastępując zamgloną soczewkę podczas zabiegu usuwania zaćmy).
 • Soczewki, które w krajach rozwiniętych kosztują 150$, Aurolab sprzedaje w krajach rozwijających się w cenie 2-4$. W ten sposób pomaga niezliczonym pacjentom, których w przeciwnym razie nigdy nie byłoby stać na takie leczenie, a w konsekwencji nie zachowaliby wzroku i zdolności do pracy.
 • Aurolab rozpoczął także wytwarzanie produktu do zamykania ran. Aby zmaksymalizować liczbę beneficjentów i beneficjentek, David pomógł również w założeniu szpitala okulistycznego Aravind Eye Hospital w Madurai w Indiach. Opracowano tam zróżnicowany model cenowy, dostosowany do możliwości finansowych pacjentów i pacjentek, pozwalający na maksymalizację liczby zabiegów przy bardzo niskiej cenie. Około 50% leczenia oferowane jest za darmo lub poniżej kosztów, a mimo to szpital generuje znaczny dodatkowy zysk. Ponieważ uważany jest za najlepszy szpital wykonujący zabiegi usunięcia zaćmy, osoby zamożne gotowe są zapłacić cenę dwa razy wyższą od rynkowej, aby zabieg został wykonany przez najlepszych z najlepszych.
 • Sound World Solutions to producent i dystrybutor najnowocześniejszych aparatów słuchowych z funkcją Bluetooth. W normalnych warunkach kosztowałyby ponad 2 000$, natomiast David sprzedaje je za 80-300$, w zależności od rynku.
 • Dzięki zidentyfikowaniu wyróżniających go kompetencji, określeniu motywacji i ustaleniu, jak generować konkretne zyski, David Green stworzył jasną strategię rozwoju przy maksymalizacji wpływu. Aravind Eye System dysponuje obecnie 5 szpitalami wykonującymi 400 000 zabiegów rocznie, co czyni go największym systemem chirurgii oka na świecie. Od początku funkcjonowania w 1976 r. dzięki Aravind Eye System wzrok odzyskało milion osób.

Miej na uwadze, że…

...aby zbudować jasną strategię rozwoju, musicie:

 • zidentyfikować swoje silne strony: obiektywna samoocena organizacji jest nieodzownym czynnikiem sukcesu. Jest to szczególnie ważne, jeśli skala działań ulega zmianie na tyle dużej, że proces ten obejmuje istotne przeobrażenia.
 • wykorzystywać i wzmacniać to, w czym jesteście najlepsi.
 • nadawać priorytet możliwościom rozwoju zgodnym z waszą misją społeczną i/lub związanym z rzeczywistymi korzyściami gospodarczymi, które pozwolą na finansowanie innych działań.
 • delegować lub rezygnować z tego, czego nie umiecie robić albo nie robicie tego tak dobrze, jak inni.
pasek
dobre praktyki, potencjalne pułapki

Podtrzymuj swoje zaanagażowanie w realizowany projekt, zwiększy to Twoją motywację i siłę przekonywania, a przez to także wpływ społeczny.

Nie pomijaj kwestii generowania zysków ekonomicznych, które muszą być trwałym elementem Twojej działalności.

Mądrze ustalaj priorytety i podejmuj nowe działania, jeśli mają bardzo silny wpływ społeczny lub przynoszą wystarczająco duże zyski, aby umożliwić finansowanie innych aktywności.

Uczyń swoją strategię rozwoju częścią swojej narracji.

Słuchaj nie tylko ogólnie przyjętych pomysłów. Długoletnie doświadczenie na danym polu nie wystarczy, żeby się na nim wyróżniać. Sektory ewoluują szybciej niż kiedykolwiek, przez co ciągłe poszerzanie wiedzy jest konieczne dla podtrzymywania innowacyjności.

Nie spoczywaj na laurach i nie sądź, że nie musisz wprowadzać innowacji.

W swojej strategii rozwoju nie trać z oczu kwestii wpływu społecznego.

 

pasek
dodatkowe zasoby

Więcej na temat Koncepcji jeża 

◆ The HedgeHog Concept, Good to Great, Jim Collins

◆ From the Performance to Excellence of Jim Collins

 

Więcej na temat strategii rozwoju i skalowania

◆ Wsparcie w założeniu przedsiębiorstwa społecznego

◆ 7 Steps for Starting a Social Enterprise, artykuł Ashoki w Forbes (2013)

◆ Strategie skalowania, przewodnik dla początkujących przedsiębiorstw społecznych

◆ Sociale Innovatiefabriek

◆ Oksigenlab

◆ Groupe One

◆ Różne belgijskie inkubatory (VentureLab, Transforma BXL, Eebic)

pasek