pasek

 

W nieustannie i dynamicznie zmieniającym się świecie, sektor organizacji wywierających wpływ społeczny nie ma innego wyboru, niż wynaleźć się na nowo.

Prawdą jest, że wraz z wzrostem zapotrzebowania na rozwiązania zmierzające do zmniejszania nierówności i ubóstwa oraz promowania wspólnoty, kurczą się środki, które mamy do dyspozycji. To pociąga za sobą konieczność poszukiwania nowych modeli ekonomicznych.

Przedsiębiorczość społeczna stwarza unikalną możliwość łączenia wpływu i efektywności gospodarczej poprzez tworzenie hybrydowych modeli. Obejmują one w różnym stopniu filantropię, dotacje i działania generujące zyski (w zależności od dojrzałości projektu i sektora, w którym jest prowadzony) z myślą o osiągnięciu samowystarczalności i wytrzymaniu próby czasu.

Nowe czynniki pobudzające wzrost i rozwój tkwią w świeżych formach współpracy z innymi obszarami, takimi jak biznes czy organy państwowe, na zasadzie win-win-win.

Rodzi to olbrzymie możliwości przeobrażeń dla tych, którzy_re dzisiaj są gotowi_e zaangażować się w tę nową, zmieniającą świat, formę przedsiębiorczości.

Musimy jednak zadać sobie właściwe pytania we właściwym czasie. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pozwoli Ci odpowiedzieć na kilka z nich.

Życzymy ci owocnej lektury, a nade wszystko – owocnego działania!

Virginie Samyn

Dyrektorka Ashoka Belgium

pasek

Struktura zawartych w tym przewodniku siedmiu pytań jest następująca:

Postaw się w sytuacji potencjalnego_ej partnera lub partnerki

Większość przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych na całym świecie poszukuje partnerów i partnerek do działania. Brak zasobów finansowych oraz partnerstw z biznesem uważany jest za główną barierę w rozwoju. Dlatego postawienie się w sytuacji potencjalnego_ej partnera lub partnerki, osoby z zewnątrz, która nie zna danego obszaru, może być interesujące. Przekonanie do współpracy odpowiednich partnerów i partnerek będzie dobrym sprawdzianem poziomu klarowności twojej inicjatywy.

Kilka przydatnych narzędzi

Proponowane tu narzędzia oczywiście mają ci pomóc, ale niektóre z nich będą lepiej dopasowane do profilu Twojej działalności niż inne. Tylko Ty wiesz, co jest Ci potrzebne i co zadziała w Twojej sytuacji.

Kilka przykładów dla ilustracji

Wszystkie przykłady są konkretnymi ilustracjami poszczególnych pytań. Zostały zaczerpnięte z inicjatyw przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych wspieranych przez Ashokę (Ashoka Fellows) lub powstały w ramach projektu IMPACT.

Każde pytanie zostało zobrazowane przez kilka przykładów (w szczególności organizacji Siel Bleu i 1 Roof 2 Ages), które mają pomóc w zrozumieniu opisywanych zagadnień.

Przedstawione są też Dobre Praktyki i Potencjalne Pułapki

Na końcu każdej części znajduje się lista Dodatkowych Zasobów, służąca pogłębieniu poszczególnych kwestii. Są tam narzędzia metodologiczne, badania i różne dokumenty, które zostały skatalogowane na przestrzeni lat naszej pracy i uznane za przydatne przez innych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale daje pewien obraz zasobów dostępnych w Belgii.

pasek

Teraz już wiesz, czego się spodziewać. Nie ma co tracić czasu, przejdźmy do pierwszego pytania!