Uczestnicy i uczestniczki Changemaker MasterClass zdecydowanie częściej szkolą innych niż biorą udział w szkoleniach, ale są gotowi_e zainwestować czas w pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze wprowadzania zmiany systemowej.

Changemakes MasterClass jest szansą, żeby: 

  • dołączyć do społeczności, która chce budować lepszą przyszłość,
  • zastanowić się, jak jeszcze lepiej można rozwiązywać problemy społeczne u ich korzeni, 
  • zidentyfikować z kim pracować, by odnieść sukces i mieć realny wpływ, 
  • zastanowić się, czego nie musisz robić, 
  • osiągnąć zmianę systemową. 

Changemakers MasterClass to wiedza i doświadczenie sieci Ashoki, największej i najstarszej społeczności innowatorów i innowatorek społecznych. Według NGO Advisor, Ashoka jest w piątce najbardziej wpływowych organizacji działających na rzecz dobra wspólnego na świecie.

Fundacja czerpie z wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych z całego świata, by mobilizować globalną społeczność do budowania lepszej przyszłości.

 

Changemakers MasterClass poprowadzą:

kobieta o jasnych włosach z mikrofonem

Martyna Rubinowska 

Martyna od 7 lat współpracuje z innowatorami i innowatorkami społecznymi z Polski i innych krajów europejskich wspierając ich_je w rozwoju strategii i upowszechnianiu wpływu społecznego. Jest też współzałożycielką grupy Baśnie Właśnie, kultywującej kulturę słowa i porozumienie międzykulturowe, oraz Poznańskiej Młodzieżowej Grupy Ekumenicznej, działającej na rzecz dialogu pomiędzy chrześcijanami i chrześcijankami.

 

 

 

oraz inni członkowie i członkinie zespołu Ashoki w Polsce.

kobieta z krótkimi włosami w okularach

Agata Stafiej-Bartosik

Agata jest Członkinią Ashoki od 2001 r., a w 2014 została Co-Dyrektorką Fundacji Ashoka w Polsce. Jest współzałożycielką Tech to the Rescue, a także Fundacji Komunikacji Społecznej w Polsce oraz SMart Kolektiv w Serbii. Była pierwszą osobą w Polsce, która objęła stanowisko pracy Menedżera ds. społecznej odpowiedzialności firmy. Funkcję tę pełniła w firmie Danone. W 2007 r. Agata założyła firmę doradczą ASB Consulting, zajmującą się wspieraniem firm w projektowaniu programów nastawionych na generowanie realnych zmian i efektów społecznych. Firma Agaty została włączona do Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w dziale Doradztwa PwC.

Ramowy plan

MasterClass obejmuje 7 spotkań online, co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca 2022. Oczekujemy, że jeśli zdecydujesz się wziąć udział w tym programie, będziesz obecny_a na tych spotkaniach, ponieważ praca w grupach jest nieodzowna dla osiągniecia osobistego rezultatu. Ponadto, plan zakłada pomiędzy spotkaniami pewne zadania do pracy indywidualnej, zapoznanie się z materiałami itp. Szacunkowy czas, jaki musisz poświęcić na MasterClass to ok. 2 godziny tygodniowo

 

Biorąc udział w Changemakers MasterClass czeka cię 7 modułów: 

1. Mój osobisty cel Dzięki uważności drugiej osoby wyłuskasz swój osobisty cel, w którym osadzona jest Twoja działalność społeczna. 
2. Źródła problemu społecznego Dotrzesz do źródeł problemu społecznego, którym się zajmujesz. Przyjrzysz się poziomom swoich interwencji i zbadasz ich potencjał wpływu. 
3. Moja zmiana systemowa Nazwiesz i zmapujesz system, w którym wprowadzasz interwencję. Określisz zasoby, zasady, role, relacje i rezultaty zmiany systemowej.   
4. Klinika przypadku Będziesz miał_a okazję przepracować swoje wyzwanie w obszarze wprowadzania zmiany systemowej wraz z innymi osobami uczestniczącymi w Changemakers MasterClass.
5. Finansowanie zmiany systemowej  Zmapujesz nowe źródła finansowania i zidentyfikujesz osoby, instytucje, którym zależy na tym samym, co Tobie. 
6. Sprawiedliwość społeczna – jak robić zmianę systemową, która nie wyklucza Poszukasz dróg, by zmiana społeczna, którą wprowadzasz była sprawiedliwa i włączająca. 
7. Upowszechnianie wpływu społecznego - mapa drogowa na przyszłość Znajdziesz strategię upowszechniania wpływu społecznego, która będzie Ci najbliższa i wytyczysz drogę, która może doprowadzić do całkowitego rozwiązania danego problemu społecznego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proces edukacyjny skrojony na miarę

Na początku programu zdiagnozujemy indywidualne potrzeby uczestników i uczestniczek. Postaramy się dopasować program do specyfiki grupy. Uczestnicy i uczestniczki zostali_ły zaproszeni indywidualnie do udziału w Changemakers MasterClass. Udział w Changemakers MasterClass poprzedzony jest spotkaniem wstępnym, które ma na celu poznanie lepiej potrzeb i oczekiwań, a także przekazanie większej puli informacji. 


Czym nie jest Changemakers MasterClass? 

  • Nie jest programem stypendialnym – nie możemy dać Ci pieniędzy, ale dajemy Ci wiedzę, narzędzia i sieć ludzi, o konkretnej wartości, które pomogą Ci zdobywać środki i działać efektywniej. 
  • Nie jest kursem online – proces edukacyjny jest dedykowany konkretnej grupie ludzi, którzy zobowiązują się wobec siebie nawzajem do poświęcenia swojego czasu i uwagi, by wspólnie się uczyć. MasterClass zakłada zaangażowanie i obecność. 
  • Nie jest ofertą dla każdego - Ashoka oferuje tą możliwość wybranej, zamkniętej grupie osób. 

 


Jimmy Wales stworzył encyklopedię, która w 2021 r. miała 323 wersje językowe. Spośród nich anglojęzyczna i w języku cebuańskim miały ponad 5 mln artykułów, 19 wersji miało ponad milion artykułów, a 44 ponad 100 tysięcy. Pewnie korzystałeś_aś z Wikipedii w tym tygodniu. 

Basia i Tomek Sadowscy zbudowali system, dzięki któremu osoby, które wyszły z kryzysu bezdomności stają się liderami i liderkami wspierającymi innych w kryzysie bezdomności. Zaczęli działać pod Poznaniem, teraz działają w kilkunastu krajach na 3 kontynentach. 

Dominika Szaciłło stworzyła ruch Uwaga śmieciarka jedzie, umożliwiając ponad 500 000 osób aktywny udział w obiegu produktów i współdecydowanie o tym, co jeszcze nie musi trafić na wysypisko śmieci. 

Ashoka to wspaniała sieć przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych. Dołącz do niej!


Zmieniamy.org to portal wiedzy i inspiracji, który czerpie z doświadczeń Fundacji Ashoka, jej Członkiń i Członków. Ponad 40 lat pracy z wyjątkowymi ludźmi na całym świecie owocuje unikatowym zbiorem wskazówek, metod i przykładów ich wdrożenia, z których każdy_a może skorzystać. Zmieniamy.org pomaga zacząć i kontynuować działalność społeczną, oferuje narzędzia do planowania i rozwijania aktywności na rzecz wspólnego dobra.