Twórcy zmian mają obecnie więcej pracy niż kiedykolwiek. Badanie przeprowadzone w kwietniu wśród Ashoka Fellows z całego świata wykazało, że 83% przedsiębiorców społecznych spodziewało się, iż zapotrzebowanie na ich pracę wzrośnie w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy; pomimo lockdownu, jedna czwarta z nich odnotowała wzrost własnego wpływu społecznego.

 

Im więcej ludzi posiada moc do bycia twórcami i twórczyniami zmian – działania wobec problemów i ochrony własnych wartości – tym lepiej świat poradzi sobie ze wstrząsami pokroju kryzysu covidowego. I nie tylko to: kiedy ludzie patrzą na siebie samych jak na twórców zmian, potrafią przyczynić się do budowy bardziej sprawiedliwego i odpornego świata”

 

Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie społeczni_e pomagają nam ujrzeć pełen obraz i wypracować kierunki dalszego rozwoju. W trakcie przygotowań do największego corocznego szczytu Ashoki Ashoka Changemaker Summit, na którym w listopadzie połączą się online przywódcy i przywódczynie zmian z całego świata, rozpatrujemy co zabrać w drogę otwierającą przed nami. Przedstawiamy nasze trzy drogowskazy wynikające z 40 lat nauki w działaniu.

 

Myślenie systemowe: Docieranie do źródła problemu

Kiedy dochodzi do rozmów wokół niesprawiedliwości społecznej czy zmiany klimatycznej, powszechnym jest koncentrować się na ich oznakach. Jednak po doświadczeniach ponad 3 800 przedsiębiorców i przedsiębiorczyń powiązanych z Ashoką którzy działali na rzecz zmiany społecznej, dostrzegliśmy potrzebę całkiem innego podejścia, skupiającego się na przyczynach źródłowych – potrzebie zmiany systemowej.

Dążenie do osiągnięcia zmiany systemowej skłania grupy społeczne do wspólnego wyobrażenia sobie i stworzenia długotrwałych odpowiedzi na problemy społeczne (tak, jak opisuje tutaj to jeden z Ashoka Fellows, Jeroo Billimoria). Dzieje się to poprzez zmianę w sposobie myślenia i w układach władzy albo przy pomocy zmiany legislacyjnej. Marie Ringler, członkini Global Leadership Group i przewodnicząca Ashoka Europe, wyjaśnia związek między myśleniem systemowym i trwałością rozwiązań: jeśli nie rozwiążesz problemu u podłoża i nie zapewnisz rozwiązaniu żyznego do wzrostu gruntu, twój wpływ najprawdopodobniej nie przetrwa. Problem będzie się odnawiać.

 

Kryzys COVID-19 pokazał nam, że właśnie teraz powinniśmy uczyć się od przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych –ich rozwiązań i ich poczucia pewności. Wiele pożytecznych sposobów zapewnienia trwałej i zrównoważonej przyszłości już istnieje. Po prostu nie stosujemy ich na wystarczająco dużą skalę” – mówi Marie.

 

Przyglądamy się jak na całym świecie wygląda zmiana na poziomie systemowym w działaniu. Joseph Nkandu zmienia w Ugandzie układy sił rządzących handlem kawą. W Czechach Klára Laurenčíková wpływa na przepisy w oświacie, czyniąc ją dostępną dla dzieci z trudnościami w nauce.

 

Umacnianie innych: lepsze niż bycie „bohaterem”

Z czterdziestu lat doświadczenia Ashoki wynika kolejny element niezbędny w tworzeniu stabilnej zmiany: nacisk na umacnianie innych. Hasło to otrzymało wiele uwagi podczas zeszłorocznej edycji Ashoka Changemaker Summit po słowach Jeroo Billimora:

 

Jakakolwiek będzie twoja reakcja, upewnij się, że nie ty sam znajdujesz się w jej centrum, lecz chęć pomocy większej grupie ludzi”

 

Zwłaszcza w ostatnich czasach kiedy sytuacja wielu osób pogorszyła się ze względu na stan zdrowia albo lockdown, podejście to zyskuje na aktualności. Zamiast traktować ludzi jak ofiary, ryzykując odebranie im sprawczości, przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie społeczni_e, tacy jak między innymi członkini Ashoki Ana Belle Estévez, zaczęli mówić o „umacniających i umacnianych”. Jej podejście mobilizuje kobiety, które doświadczyły przemocy domowej, do wzajemnego wspierania się na drodze do wolności i niezależności.

 

Zmiana nastawienia: więcej twórców i twórczyń zmian w nowym trwałym świecie

Im więcej zaangażowanych osób, tym bardziej prawdopodobne, że nadejdzie zmiana instytucjonalna. Musimy pobudzić społeczeństwo, uświadamiając tak wielu, jak to możliwe, ich moc tworzenia zmian. Organizacja MakeSense, należąca do Ashoka Fellow Christiana Vanizetta, która łączy zwykłych obywateli i obywatelki, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie oraz różne organizacje na świecie we wspólnych dążeniach, opracowała niezwykle skuteczną strategię aktywizacji innych przy jednoczesnej zmianie ich nastawienia.

W tym samym czasie Stéphane Gigandet, od niedawna Ashoka Fellow, wykorzystuje siłę społeczeństwa do wdrożenia zmian w całym przemyśle żywieniowym. Poprzez zebranie i umocnienie światowej społeczności konsumentów i konsumentek do działania wobec niskiej jakości jedzenia i jego następstw dla zdrowia publicznego, Gigandet ustanawia w branży żywieniowej nowy wzorzec postępowania możliwy dzięki zbiorowemu działaniu.

 

Źródło:

Materiał jest tłumaczeniem fragmentu publikacji „Collaborative Innovation Essential for Solving Tough Problems”, opracowanym przez CoCreative i udostępnionym na licencji CC.  

Publikacja w języku angielskim jest dostępna tutaj.