Wstęp

VillageReach to organizacja zajmująca się wzmacnianiem systemów ochrony zdrowia. Działa na ostatniej mili publicznej opieki zdrowotnej, odpowiadając innowacyjnymi rozwiązaniami na wyzwanie, jakim jest dotarcie do najbardziej defaworyzowanych społeczności na świecie. VillageReach opracowuje, testuje, wdraża i zwiększa skalę nowych systemów, technologii i programów, które umożliwiają poprawę stanu zdrowia ludności dzięki rozszerzaniu zasięgu i podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej. Rozwiązania organizacji są odpowiedzią na problemy związane z barierami w dostępie opieki i informacji, ograniczeniami kadrowymi oraz niewystarczającą infrastrukturą. VillageReach prowadzi obecnie projekty w 9 krajach, a efekty tych działań wpływają na życie ponad 11 milionów ludzi.

Village Reach logo

 

Kontekst

Blaise Judja-Sato, rodowity Kameruńczyk, w 1999 r. rzucił pracę na kierowniczym stanowisku w telekomunikacji, żeby zostać wolontariuszem. Rozpoczął współpracę z Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (Fundacją Rozwoju Społeczności [FDC]) Graçy Machel i pomagał w Mozambiku po katastrofalnych powodziach. Dzięki temu doświadczeniu uświadomił sobie ogromne trudności w docieraniu z pomocą do mieszkańców najdalszych wiejskich zakątków w tym kraju. W odpowiedzi w 2000 r. założył VillageReach, by pokonywać bariery w docieraniu z opieką zdrowotną do najbardziej defaworyzowanych społeczności.

W 2003 r. VillageReach, FDC i mozambickie Ministerstwo Zdrowia (MISAU) rozpoczęły inicjatywę Dedicated Logistics System (DLS), by opracować na nowo łańcuch dostaw szczepionek. Łączyła ona usprawnienia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, transporcie, zarządzaniu łańcuchem chłodniczym i systemie informacji logistycznej, a celem było zwiększenie zasięgu i skuteczności szczepień dzieci. Dokładna ewaluacja wykazała, że na koniec projektu braki w zaopatrzeniu w szczepionki spadły z 80% do mniej niż 1%, a odsetek dzieci otrzymujących pełne szczepienia ochronne wzrósł z 68% do ponad 95%. Wszystko to udało się osiągnąć przy obniżeniu kosztów łańcucha dostaw szczepionek o 20%.

Po tej udanej akcji, przy wsparciu innych darczyńców, VillageReach zaczęło wprowadzać szereg dodatkowych innowacji, takich jak mobilna platforma opieki zdrowotnej (Health Centre by Phone) w Malawi oraz system informacji logistycznej open source (OpanLMIS) w Mozambiku, Tanzanii, Zambii, Beninie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dziś VillageReach ma portfolio pełne innowacji w zakresie obsługi i poprawy zasięgu usług medycznych na ostatniej mili (końcowym etapie dostaw).

 

Jak działa VillageReach

Przez lata pracy w terenie, z wykorzystaniem innowacji systemowych poprawiających dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, przy współpracy z globalnymi partnerami w ich wprowadzaniu, VillageReach opracowało czterostopniową metodologię zmian:

  • Nauka: na tym etapie VillageReach spędza czas w terenie ze społecznościami oraz pracownikami i pracownicami ochrony zdrowia, by zrozumieć ich potrzeby, pragnienia i wyzwania, z którymi się mierzą.
  • Rozwój: testowanie, mierzenie, dopracowywanie i potwierdzanie skuteczności nowego podejścia, by określić, czy należy zwiększyć skalę innowacji. Na tym etapie VillageReach na ogół współpracuje z lokalnymi władzami systemu ochrony zdrowia w małej skali przez ograniczony okres, by wywierać bezpośredni wpływ na działania.
  • Promocja: wykorzystywanie bazy danych, by lobbować w ministerstwach zdrowia, a także u darczyńców oraz partnerów i partnerek publicznej ochrony zdrowia, w sprawie przyjęcia przez nie wypracowanej innowacji systemowej. VillageReach uważa ten krok za najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny, bo opiera się na relacjach, rzecznictwie i uprawianiu polityki.
  • Wsparcie: na tym etapie VillageReach jest proszony o pomoc przez ministerstwa zdrowia oraz partnerów i partnerki publicznej ochrony zdrowia, którzy_re są w trakcie zwiększania skali i utrwalania innowacji systemowej. Od tego etapu VillageReach stosuje wpływ bezpośredni, by mobilizować większe instytucje i pomagać im w poprawianiu dostępu ludzi do jakościowej opieki zdrowotnej. To o wiele więcej niż organizacja mogłaby osiągnąć sama.

 

Skala a utrwalenie

 

Podejście systemowe

VillageReach działa wewnątrz publicznych systemów ochrony zdrowia, opracowując programy i stosując technologie, które zwiększają zasięg opieki zdrowotnej. Celem jest wsparcie defaworyzowanych społeczności, głównie na obszarach wiejskich, dokąd trudno dotrzeć. Czterostopniowy proces stosowany przez organizację maksymalizuje skalę i trwałość innowacji przez przekształcanie ich starań w działania państwowe, którym VillageReach zapewnia pomoc, dbając o ich jakość i ciągłe doskonalenie.

Sztandarowym programem organizacji jest DLS, inicjatywa usprawnienia łańcucha dostaw szczepionek w Mozambiku. Zamiast wprowadzać stopniowe ulepszenia, VillageReach od razu postanowił przeprojektować cały łańcuch. Przed DLS szczepionki dostarczano z centralnego magazynu do magazynów w prowincjach i okręgach, do których po szczepionki musieli przyjeżdżać osobiście pracownicy i pracownice klinik. Zamykali wtedy klinikę i za własne środki jechali transportem publicznym po odbiór szczepionek. Jeśli nie byli_ły w stanie zapłacić za przejazd, kliniki nie miały szczepionek i nie można było szczepić pacjentów i pacjentek. Co więcej, pracownicy i pracownice często nie byli_ły przeszkoleni_one w zakresie przechowywania i transportowania szczepionek. Ich zapasy często ponosiły uszczerbek przez brak odpowiedniego transportu lub wadliwy sprzęt chłodniczy. W prowincji, w której VillageReach pilotażowo wprowadzał DLS, przez 80% czasu brakowało szczepionek, a ponad 30% dzieci nie było w pełni zaszczepionych.

Główną zmianą, do której przyczyniło się VillageReach, było stworzenie nowego, pełnoetatowego stanowiska koordynatora lub koordynatorki terenowego_wej – osoby odpowiedzialnej za dostarczanie szczepionek, zbieranie danych i rutynową konserwację sprzętu chłodniczego. W ten sposób DLS odpowiedziało na jedną z największych trudności systemu: brakiem możliwości rozliczania. Poza tym DLS wprowadził rutynowe zbieranie danych przez internetową platformę logistyczną open source, która zapewnia widoczność danych i dostęp do nich. Zaproponowano także lepsze opcje transportowe, w tym transport zewnętrzny z sektora prywatnego, uzupełniający wykorzystanie pojazdów państwowych.

Dokładna ewaluacja wykazała znaczące zwiększenie zasięgu szczepień ochronnych w prowincji Mozambiku objętej programem. Za namową MISAU i dzięki zastrzykowi nieograniczonego finansowania VillageReach zaczął rozwijać DLS na skalę ogólnokrajową; a w ciągu trzech lat wprowadził DLS w trzech kolejnych prowincjach Mozambiku. W oparciu o to doświadczenie oraz głębsze zrozumienie wyzwań w terenie dla multidyscyplinarnego zespołu, VillageReach tworzy i testuje teraz nowe rozwiązania o wysokiej skuteczności. Następnie mobilizuje partnerów i partnerki na szczeblu globalnym, krajowym i lokalnym, by je wdrażać i utrwalać, zapewniając efektywniejsze dostarczanie usług opieki zdrowotnej w dużej skali.

 

Najważniejsze wnioski

  • Zmiana systemowa wymaga działań holistycznych, a nie stopniowych

VillageReach zamiast próbować tworzyć stopniowe usprawnienia, patrzy na procesy i systemy holistycznie. W przypadku DLS główną trudnością był fakt, że odpowiedzialność za dostarczanie szczepionek z magazynu okręgowego do kliniki była zbyt rozporoszona, by umożliwić rozliczanie. Wprowadzając stanowisko wykwalifikowanego_nej koordynatora lub koordynatorki terenowego_wej, DLS obniżył koszty w przeliczeniu na dawkę, a jednocześnie zmniejszył braki w zaopatrzeniu w szczepionki o prawie 80%.

  • W przywództwie systemowym chodzi o uczenie się i nauczanie

VillageReach współpracuje z ministerstwami zdrowia, dbając o to, by innowacje odpowiadały na kluczowe potrzeby i realizowały priorytety decydentów i decydentek Następnie organizacja przeprowadza ewaluacje uwzględniając te priorytety, by sprawdzić, czy innowacje spełniają swoją rolę. Pilnuje też, by były one zgodne z krajową i lokalną polityką, m.in. w zakresie zamówień i zatrudnienia, która może mieć wpływ na ich wdrażanie.

 

Pytania dla przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych

  • Czego Twoja organizacja obecnie się uczy o systemie, w którym działa? Jak dzielicie się tą wiedzą z innymi aktorami i aktorkami w systemie?
  • Czy Twoi pracownicy i pracownice są przygotowani i zdolni uczyć inne osoby i organizacje jak robić to co wy? Jeśli nie, jakich nowych pracowników i pracownic musicie szukać lub jakie umiejętności musicie zdobyć jako organizacja?

 

Możliwe, że VillageReach mógłby zdobyć dodatkowe fundusze i rozszerzyć oddziaływanie, tak by zapewnić te korzyści większej liczbie dzieci przez dłuższy okres. Ale z uwagi na samą skalę wyzwania, jakim jest zapewnienie dostępu do szczepień wszystkim dzieciom zawsze, VillageReach po prostu nie jest w stanie zmierzyć się z nim bez skoordynowanego, kolektywnego podejścia wielu partnerów i partnerek, w tym dużych globalnych instytucji ochrony zdrowia oraz rządów państw”

 

Allen Wilco, członek zarządu i doradca VillageReach

Artykuł pochodzi z raportu Fundacji Schwab „Wyjść poza skalę organizacji: jak przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie społeczni_e tworzą zmiany systemowe”. Oryginalny tekst raportu w języku angielskim znajdziesz tutaj.