Szukanie rozwiązań

Kiedy już wiesz, jakim problemem chcesz się zająć, zastanów się, jakie działania będą najbardziej efektywne. 

Istnieje wiele narzędzi do kreowania rozwiązań. Możesz sięgnąć po te pochodzące z sektora biznesu, jak metodologie design thinking lub kanwa modelu biznesowego. Zapraszamy też do zapoznania się z metodami pracy Collaborative Innovation, które zostały zaprojektowane z myślą o grupowej pracy nad zagadnieniami społecznymi. 

 

Rodzaje rozwiązań

Jak wiesz, zachęcamy do działań, które rozwiązują problemy systemowo – poprzez oddziaływanie na ich głębsze przyczyny, a nie jedynie symptomy.  

Zobacz, jakie kategorie rozwiązań można wyróżnić. Zastanów się, które z nich stosujesz lub chciałbyś_abyś stosować. Poniżej znajdziesz także przykłady działań Ashoka Fellows. 

 

nowe rozwiązania

1. Dostarczanie produktów i usług

2. Budowanie kompetencji

3. Rozwój wiedzy

4. Budowanie „ruchu” i zmiana zachowań

5. Rozwój ekosystemu

6. Rzecznictwo 

 

 

1. Dostarczanie produktów i usług 

 • W tej kategorii mieszczą się wszystkie działania, które mają na celu bezpośrednie zaspokajanie potrzeb klientów lub beneficjentów.
 • Przykład: organizacja ColaLife, która zainicjowała dostarczanie leków w ramach istniejącej już sieci dostaw chłodzonych produktów spożywczych.

 

2. Budowanie kompetencji

 • Tu skupiamy się przede wszystkim na wzmacnianiu osób lub organizacji poprzez wspieranie ich w rozwiązywaniu problemu oraz w budowaniu wpływu społecznego.
 • Przykład: może to być uczenie organizacji efektywnego fundraisingu.

 

Dwa pierwsze rodzaje działań wiążą się z bezpośrednim wpływem na sam problem. Metody z czterech pozostałych kategorii pozwalają pośrednio wpływać na rozwiązanie problemu.

 

3. Rozwój wiedzy

 • To głównie rozwijanie nowych technologii i idei, prowadzenie badań i analiz, a wszystko po to, żeby rozwiązywać problem efektywniej. Tak zgromadzona wiedza generuje wpływ pośredni, ponieważ inni będą z niej korzystać, dążąc do rozwiązania problemu.
 • Przykład: podręczniki i raporty wydawane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, które bada i wspiera organizacje pozarządowe w Polsce.

 

4. Budowanie „ruchu” i zmiana zachowań

 • Mobilizacja społeczna, zrzeszanie i zachęcanie do podjęcia określonych działań to główne czynności w tej kategorii. Projektowanie kampani społecznych i tworzenie oddolnych ruchów polega się na zmobilizowanych osobach i organizacjach, które osiągną pożądany wpływ. powoduje pośredni wpływ na rozwiązanie problemu.
 • Przykład: ruch mobilizacji młodych wyborców Bite the Ballot, który działa na rzecz demokracji młodzieżowej.

 

5. Rozwój ekosystemu

 • Oznacza pracę na rzecz podniesienia jakości działania całego systemu, poprzez wzmocnienie współpracy lub wprowadzenie nowych standardów.
 • Przykład: certyfikat Fairtrade, który obejmuje tworzenie i kontrolę standardów, a także pomoc w ich osiąganiu. Po otrzymaniu certyfikatu wyróżnione produkty są obejmowane działaniami marketingowymi i szeroko promowane. 

 

6. Rzecznictwo 

 • To wszystkie działania podjęte na rzecz wpływu na zmiany w prawie i regulacjach. Rzecznictwo może dotyczyć zarówno ustroju państwa, jak i odnosić się do systemów międzynarodowych czy instytucji prywatnych.
 • Przykład: organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, którzy dążą do systemowych zmian wykorzystując siłę prawa.

 

Narzędziownik

Przejrzyj przygotowane przez nas narzędzia i znajdź zadania do samodzielnej pracy.

 

 

 

Artykuły

Przeczytaj wybrane przez nas artykuły, a dowiesz się więcej.

 

 

 

Przejdź dalej do