pasek
pytanie piąte

Czy nawiązałeś_aś już jakieś strategiczne współprace z innymi podmiotami? W jaki sposób czerpiesz z komplementarnej wiedzy i doświadczenia innych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych, prywatnych firm i/lub instytucji publicznych? Międzysektorowa współpraca w ramach strategicznych partnerstw może być rzeczywistą szansą na rozwój Twojej organizacji.

 

pasek

 

postaw się w sytuacji potencjalnego_ej partnera lub partnerki

Organizacja Crésus (Banque Postale)

PRZYKŁAD 1

Jak przedstawiłbyś_abyś się dzisiaj potencjalnemu_nej partnerowi lub partnerce?

Obecnie Crésus poszukuje rozwiązania kwestii nadmiernego zadłużenia, pracując z populacjami objętymi tym problemem i wspierając rozwój instytucji kredytowych. Aby partnerstwo było rzeczywiście skutecznym sposobem działania, chcemy łączyć siły z podmiotami, których ten problem dotyczy bezpośrednio i które będą w stanie wnieść coś nowego we wdrażane rozwiązanie. Wśród tych podmiotów wymienić można banki, które mają możliwość identyfikowania osób z nadmiernymi długami i stosowania narzędzi lub rozwiązań, które mogą bezpośrednio im pomóc.

W jaki sposób możesz współpracować z innymi podmiotami?

Obecnie Crésus współpracuje z bankami za pośrednictwem platformy, dzięki której może wspierać je w odpowiedzialnym opracowywaniu kredytów oraz dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem w kwestiach zarządzania i zapobiegania ryzyku. W zamian za tę pomoc banki identyfikują zagrożonych_ne klientów i klientki oraz kierują ich_je na tę platformę, promując prewencję. Takie partnerstwo pozwala członkom i członkiniom Crésus oraz jego partnerom i partnerkom długofalowo łączyć siły i tworzyć perspektywiczne rozwiązanie.

PRZYKŁAD 2

Jak przedstawiłbyś_abyś się dzisiaj potencjalnemu_nej partnerowi lub partnerce?

Crésus umożliwia ludziom uniknięcie nadmiernego zadłużenia, przez co zapobiega ich wykluczeniu finansowemu i społecznemu. Dlatego wydaje mi się, że angażowanie podmiotów związanych z nadmiernym zadłużeniem sprzyja większej skuteczności i zwiększa wpływ społeczny

W jaki sposób możesz współpracować z innymi podmiotami?

Rozwijamy partnerstwa z bankami, ponieważ są one źródłem wiedzy, które osoby są nadmiernie zadłużone i mogą znajdować się w obszarze działania Crésus.

 

Odpowiedź:

W przykładzie 1 fokus położony jest na problemie, potrzebie znalezienia sposobu działania i identyfikacji właściwych partnerów i partnerek. Skutecznie zaprezentowano też partnerstwo z podmiotem zainteresowanym połączeniem sił w długofalowej perspektywie.

pasek
kilka przydatnych narzędzi
różne typy współpracy

 

Aby współpraca była skuteczna, niezależnie od wybranej metody połączenia sił w realizacji wspólnych projektów, zdecydowanie zalecamy:

 • Poznaj podmioty swojego sektora oraz własne atuty, aby zidentyfikować możliwości współpracy.
 • Kiedy zidentyfikujesz potencjalnych_e partnerów i partnerki, zbadaj ich problemy, zamiary i motywacje.
 • Buduj ze swoimi partnerami i partnerkami długofalową współpracę opartą na zaufaniu.

Myśl o współpracy z podmiotami najlepszymi w tych dziedzinach, w których masz mniejsze doświadczenie, aby korzystać z zasobów, których nie posiadasz. Dziedziny, w których można szukać synergii to m.in.

 • umiejętności
 • zasięg geograficzny
 • budowanie sieci
 • stabilność finansowa
 • kompleksowa oferta usług (dla stworzenia spójności pomiędzy dwoma ofertami, które pojedynczo nie miałyby takiej mocy)

Myśl o tym, jak poszerzać zakres współtworzenia. Jako przedsiębiorca lub przedsiębiorczyni społeczny_a, możesz wykorzystać współtworzenie do:

 • promowania Twojego pomysłu na szerszą skalę: opracowałeś_aś rozwiązanie, które nie jest dostępne dla zdecydowanej większości populacji. Potrzebujesz partnera lub partnerki, który_a pomoże Ci je nagłośnić. W tym przypadku partner lub partnerka jest środkiem przyspieszającym (np. Specialisterne & SAP współpracują w integrowaniu populacji osób z autyzmem do testowania oprogramowania).
 • tworzenia nowych rozwiązań: chcesz mieć większy wpływ, ale nie jest to możliwe. Potrzebujesz partnera lub partnerki, aby zyskać produkt lub usługę, której nie masz i odpowiadać na zasadniczą potrzebę kluczowego segmentu populacji. W tym przypadku partner lub partnerka daje ci dostęp do niezbędnych zasobów, by umożliwić ci stworzenie nowego rozwiązania (np. Crésus & Banque Postale).
 • poprawy koordynacji pomiędzy różnymi podmiotami: realizujesz tę samą misję, co inni; w waszym obszarze interwencji znajduje się wiele zasobów, ale są one rozproszone. Partnerstwo może zwiększyć wpływ społeczny.
pasek
kilka przykładów dla ilustracji

Organizacja Bookbridge (Francja)

Z jakimi innymi podmiotami współpracowaliście?

Bookbridge nawiązało unikalną współpracę ze Światową Organizacją Ruchu Skautowego (WOSM), która jest największym ruchem młodzieżowym na świecie, liczącym 50 000 członków i członkiń w 150 krajach. Dzięki wsparciu WOSM byliśmy w stanie zidentyfikować przedsiębiorców i przedsiębiorczynie oraz lokalnych partnerów i partnerki dla naszych ośrodków szkoleniowych. Podzielamy wartości skautingu, co pozwala nam budować długofalową współpracę opartą na zaufaniu. Nasze partnerstwo ze skautingiem pozwoliło nam też nawiązać dobre relacje z władzami, co znacząco zmniejsza ryzyko korupcji.

Jakie były zalety takich partnerstw?

Jedną z głównych zalet partnerstwa z WOSM jest to, że pozwoliło nam ono szybko wdrożyć nasz model. Potrzebowaliśmy czterech miesięcy, by zidentyfikować Kambodżę jako drugi po Mongolii kraj, w którym należy wprowadzić nasze rozwiązanie. W tym czasie podpisaliśmy protokół ustaleń z Ministerstwem Edukacji i stworzyliśmy dwa pierwsze ośrodki pilotażowe. Jedyna wada jest taka, że teraz mogłoby być trudniej wprowadzić jakieś radykalne zmiany, ponieważ warunki współpracy zostały już określone, jak w każdym strategicznym partnerstwie.

Jaki wpływ miało to na waszą strategię rozwoju?

Partnerstwo z WOSM wpłynęło na naszą organizację na trzech poziomach. Po pierwsze, dzięki naszym lokalnym partnerom-skautom dowiedzieliśmy się wiele o współpracy z partnerami i partnerkami z innych kultur. Po drugie, dzięki WOSM wzbogaciliśmy się o wielu nowych członków i członkiń rodziny Bridgebuilders, np. skauci w Wielkiej Brytanii zbierają książki dla naszych ośrodków szkoleniowych. Po trzecie, wartości skautingu są zbieżne z wartościami Bookbridge, więc przyczyniło się to także do rozwoju na tym poziomie.

Organizacja 1 Roof 2 Ages

Z jakimi innymi podmiotami współpracowaliście?

W ramach współtworzenia, będącego integralną częścią naszej wizji, 1 Roof 2 Ages intensyfikuje partnerstwa ze wszystkimi podmiotami.

Razem z Gymsana (stowarzyszeniem promującym sport wśród osób starszych) jesteśmy w trakcie badań nad korzystnym wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie seniorów i seniorek. Współpraca ta umożliwia dwóm organizacjom wspólne zwiększanie widoczności, poszerzanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń.

Partnerstwo z firmą ubezpieczeniową EuroMut oferuje zniżkę subskrybentom i subskrybentkom 1 Roof 2 Ages. Firma ta jest obecnie członkiem zarządu stowarzyszenia, co daje jej możliwość przeprowadzenia kampanii reklamowej na dużą skalę. Stowarzyszenie włączyło także do swojego systemu Plus Magazine (czasopismo dla seniorów i seniorek) oraz BNP Paribas Fortis. Pierwsze z nich przekazuje czytelnikom i czytelniczkom informacje o rozwiązaniu oferowanym przez 1 Roof 2 Ages i daje im zniżkę, a drugie wspiera wspólną analizę wpływu społecznego projektu

Jakie były zalety takich partnerstw?

Po pierwsze, wszystkie współtworzone projekty wzmacniają zasięg komunikacji i widoczność stowarzyszenia. Po drugie, partnerstwa stanowią nowe źródło dochodów, pozwalające stowarzyszeniu na zmniejszanie zależności od dotacji. Współpraca z podmiotami o diametralnie odmiennym DNA organizacji otwiera przed 1 Roof 2 Ages nowe możliwości, wspiera i daje dostęp do umiejętności z różnych źródeł. Dzięki kontaktom z partnerami i partnerkami, zespół naszego stowarzyszenia zyskał większy profesjonalizm, w szczególności wzbogacając się o rozwinięte pomysły dotyczące raportowania.

Organizacja Crésus (Francja)

Po prawie 15 latach prowadzenia programu walki z nadmiernym zadłużeniem, uświadomiliśmy sobie, co jesteśmy w stanie osiągnąć w kategorii zapobiegania. Stowarzyszenie posiadało wiedzę i doświadczenie, ale brakowało nam środków, które pozwalałyby z wyprzedzeniem identyfikować sytuacje nadmiernego zadłużenia. Nie byliśmy w stanie zagwarantować długoterminowego finansowania swoich działań.

Znaleźliśmy wtedy instytucje bankowe zdolne do rozpoznawania osób z trudnościami finansowymi, ale nieposiadające wiedzy i doświadczenia potrzebnych do pomocy zagrożonym klientom i klientkom w lepszym zarządzaniu budżetem. Nawiązaliśmy partnerstwo z Banque Postale za pośrednictwem platformy łączącej obie organizacje.

Pozwoliła ona stowarzyszeniu na przeszkolenie zespołów Banque Postale w kwestii zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu i rozwiązywania problemów z nim związanych. W zamian bank wdrożył ekstranet łączący zagrożonych klientów i klientki z Crésus. Dzięki temu partnerstwu z wsparcia skorzystało ponad 43 000 gospodarstw domowych, przeprowadzono 25 400 godzin szkoleń i zmniejszono zadłużenie o średnio 31 5000 €  na gospodarstwo. 98% zapobiegawczych mediacji trwale pomogło gospodarstwom domowym.

To partnerstwo pozwoliło Crésus dotrzeć do większej liczby odbiorców i odbiorczyń, a Banque Postale zyskało wiedzę i doświadczenie oraz oszczędności płynące z lepszego zarządzania nadmiernym zadłużeniem klientów i klientek. Platforma liczy teraz niemal 25 partnerów i partnerek.

Miej na uwadze, że...

…aby działać w sieci i współtworzyć rozwiązania z nowymi podmiotami, jasno zdefiniuj swoją strategię i proponowaną wartość, a także poznaj potencjalnych_ne partnerów i partnerki.

Zidentyfikuj swoje potrzeby: co partnerzy i partnerki mogą dać Tobie, a ty im, aby uzgodnić wspólną strategię? Ważna jest współpraca na różnych poziomach organizacji partnerów i partnerek:

 • podnoszenie świadomości kadry kierowniczej
 • ambasadorzy i ambasadorki na poziomie operacyjnym

Czasem innowacja bierze się z tarć pomiędzy podmiotami z diametralnie różnych sektorów. Współtworzeniem mogą być zainteresowane wszystkie strony:

 

współtworzenie

 

pasek
dobre praktyki, potencjalne pułapki

Mierz wysoko, ale zacznij od małej skali, pilotażowej próby.

Podchodź do partnerów i partnerek ze strategicznym nastawieniem i otwartym sercem.

Aby coś współtworzyć, każdy musi wykonać krok naprzód. Musicie być gotowi_e na zawieranie kompromisów w pewnych kwestiach, pozostając jednocześnie wiernymi misji waszych organizacji.

Pomyśl o organizowaniu wizji lokalnych, które pozwolą ci poznać potencjalnych_e partnerów i partnerki waszego projektu. Nic nie przebije doświadczenia.

Inwestuj w budowanie opartych na zaufaniu relacji. Nie bagatelizuj znaczenia tej inwestycji myśląc o przyszłości.

Nie postrzegaj współpracy z innymi podmiotami (przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami społecznymi, prywatnymi firmami i władzami) jako źródła zagrożenia, rywalizacji czy konfliktu.

Nie uważaj partnerstwa z firmami jedynie za proste źródło finansowania.

Nie patrz z góry na działania sektora publicznego i prywatnego, nie uważaj ich za niezdolnych_e i/lub za niezainteresowanych_e rozwiązywaniem problemów społecznych.

Nie trać z oczu swojej misji społecznej.

Nie współpracuj dla samej współpracy, zawsze współpracuj inteligentnie.

pasek
dodatkowe zasoby

◆ „Good practices and associative transparency” pod redakcją ośrodka „Social entrepreneurship” ESSEC (Thierry Sibieude i Marie Trellu-Kane) Part 7. “Partnerships and external relationships”

The Partnering Initiative 

◆ Przewodnik Building Together du Rameau (laboratorium badawcze dotyczące innowacyjnych partnerstw dla wspólnego dobra)

◆ Praktyczny poradnik dywersyfikacji partnerstw

◆ Badanie dotyczące współtworzenia przeprowadzone we współpracy z Ashoką i Accenture

◆ Ramy współtworzenia opracowane przez Ashokę i Accenture

Business & Society

pasek